VIKA Kameničná a.s.
 
 
 
Zavolejte nám
+420 731 449 735
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIKA KAMENIČNÁ a.s.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIKA Kameničná a.s. zahájila v roce 2017 realizaci projektu s podporou PRV (Programu rozvoje venkova) s názvem a cílem:

Název projektu – Investice do ŽV
Cílem projektu je investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odrůda: Adéla
Typ: Přílohová
 
 
 
Odrůda: Antonie
Typ: Salátová
 
 
 
Odrůda: Marabel
Typ: Přílohová
 
 
 
Odrůda: Dali
Typ: Salátová
 
 
 
 
 
 
 
Odrůda: Laura
Typ: Přílohová
 
 
 
 
Odrůda: Gala
Typ: Přílohová
 
 
 
 
 
 
 
 
Odrůda: Anuschka
Typ: Salátová
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Více informací poskytne vedoucí střediska bramborárna paní Kalousová na telefonním čísle: 733 115 722.
Otevírací doba: Po-Pá 7:00-15:00


Dále nabízíme: Česká vejce velikost L, Mák, kmín a cibuli
 
 
 
 
 
 
 Nyní máme v nabídce:
České vejce a
krmnou řepu

České vejce velikost L - plato 90,-Kč
Krmná řepa 3,-Kč/kg (Při větším odběru možná sleva)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
České zemědělství a pesticidy
Společnost VIKA Kameničná a.s. v roce 2018 spotřebovala 0,76 kg/ha účinné látky na hektar. Tj. méně než ½ průměru České republiky a 1/10 Belgie a Itálii.
K nahlédnutí zde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pěstujeme brambory s příběhem, každá odrůda má individuální péči. Dobu, po kterou zůstává na poli a dokonce i skladovací nároky. Každá odrůda nese vlastní jméno, podle kterého ji můžete poznat. Věříme jestliže znáte nebo ne celý proces produkce, toto video pro Vás bude určitě zajímavé.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O společnosti

 
 
 
Společnost VIKA Kameničná je typickou rodinnou farmou vlastněnou bratry Markovými Bedřichem a Jiřím.
Jejich selské kořeny sahají několik generací zpět a celý dosavadní život věnovali zemědělství. Seznámení se zemědělstvím započalo doma „na statku „ kde vyrůstali. Vždy se svým dědem a otcem obhospodařovali záhumenku a chovali od králíků až po býky a dojnice. Děda Bedřich pocházel z Horní Čermné a na Orlici v r. 1936 zakoupil statek od p. Pavlišty s výměrou cca 12 ha. Otec Bedřich vykonával v místním JZD a následně ve SZP VKT (velkokapacitním teletníku) funkci mechanizátora. Z tohoto důvodů byli doma obklopeni zemědělskou technikou, která vždy byla na velmi dobré úrovni. Ze strany matky Anny rozené Hubálkové zdědili taktéž sedláckou krev. Děda František Hubálek hospodařil v Kunvaldu a na Celném, kde v letech 1949 – 53 působil na pozici předsedy družstva. Pracovní začátky obou bratrů jsou v JZD Podorlicko Mistrovice a VKT v Letohradě Orlici.
Vzhledem ke svému vzdělání a lásce k mechanizaci započali po revoluci s prodejem a servisem zemědělské techniky. V této etapě života vybudovali prodejní a servisní střediska pro společnost JOHN DEERE v Paceřicích, Smiřicích, Helvíkovicích a Šumperku.
Potřeba tvořit něco nového a být pro společnost a obyvatele naší země přínosem však zvítězila. Rozhodli se vrátit do zemědělské prvovýroby do společnosti VIKA Kameničná a.s.
Společnosti VIKA Kameničná a.s. je zemědělská farma hospodařící v podhůří Orlických hor na výměře 1300ha. Společnost zaměstnává 48 pracovníků. Ve vedení je 6 pracovníků s vysokoškolským vzděláním v oboru. Vysoká odbornost a vzdělání zajištuje pro společnost kvalitu vykonávaných prací s využíváním moderních způsobů hospodaření a aplikaci výzkumu a vývoje do praxe především se zaměřením na ochranu životního prostředí a zefektivnění výroby. Hlavním mottem společnosti je klasická zemědělská výroba v souladu s přírodou. Z tohoto důvodu společnost neopustila výrobu konzumních brambor, na farmě Kněžství chová dojnice a nepěstuje např. řepku z důvodů vysoké potřeby pesticidů a fungicidů.
Společnost ve své dceřinné společnosti VEMAS a.s. jako jedna z mála v ČR chová prasnice, selata a jatečná prasata. Je třeba si uvědomit, že výroba vepřového masa v české republice v současné době nepokrývá 50% národní spotřeby. Výrobní výsledky jsou však na vysoké úrovni. V letech 2016, 2017 a 2018 společnost VEMAS obsadila 1. místo v užitkovosti s plemenem PIC v české republice.
Tyto výsledky a ekonomika výroby vepřového je umožněna i bioplynovou stanicí, která se nachází v areálu VEMAS a.s.
Ekologickým přínosem BPS je:
 1. snížení NH3 /amoniaku, čpavku/ v ovzduší. Využíváním digestátu a seperátu pro hnojení rostlin se v maximální míře snižuje užití průmyslových hnojiv a do půdy jsou vkládány látky přirozeného oběhu v přírodě.
 2. Využití ekologického tepla pro vytápění areálu VEMAS, pivovaru JELEN a v neposlední řadě nemocnice v Žamberku OLU Albertinum. Zde je teplo dopravováno na vzdálenost 1,9 km teplovodem umístěným 80 cm pod povrchem. Ekonomický přínos pro zřizovatele /Pardubický kraj/ této nemocnice je ve výši 20% oproti standartnímu vytápění. V absolutní částce šetří naše zdravotnictví více než 300.000,- Kč/rok.
 
 
 
 
 
Každé ráno začínáme společnou snídaní a rozdělením práce.
 
 
 
 
 
 

Obchod

 
 

Živočišná výroba

 
Nabízíme:
 • telata
 • zástav. býci
 • dojnice


Kontakt:
Zootechnik - Vlastimil Fogl

tel: +420 731 449 730
mail: zootechnik@vikakamenicna.cz
 
 
 

Rostlinná výroba

 
Nabízíme:
 • obiloviny
 • travní semena
 • hrách
 • pelušku

Kontakt:
Agronom - Ing. Pavla Hajzlerová

tel.: +420 734 131 669
e-mail:  Zjistit více
 
 
 

Služby mechanizace

 
Cena dohodou!

Kontakt:
Mechanizátor - Miloslav Brožovský

tel.: +420 731 449 733
e-mail: mechanizator@vikakamenicna.cz

Nabídka služeb Zjistit více
 
 
 
 

Zaměření

 
 

Živočišná výroba

 
chov dojnic
 
Chov krav českého strakatého plemene je zaměřen na kombinovanou produkci mléka a masa.

Na fotografii je kráva CZ 210229 953 (o. SAL-073 Argen), která získala 1.místo v kategorii starší krávy v soutěži Orlický pohár 2012.

Krávy jsou ve volném ustájení na farmě Kněžství v průměrném počtu 330 ks. ... Zjistit více
 
 
 

Rostlinná výroba

 
Činnost rostlinné výroby je daná podhorskou oblastí a dělí se na:

 • zajištění objemných a jadrných krmiv pro živočišnou výrobu
 • výroba vstupních surovin pro bioplynovou stanici společnosti Kavema s.r.o.
 • pěstování tržních plodin
 • množení osiv pro osivářské firmy
 • pěstování konzumních brambor
 • posklizňová úprava zrnin

Rostlinná výroba se především zabývá produkcí objemných krmiv, které jsou základem chovu skotu. Dobré zkušenosti máme s pěstováním kukuřice na siláž a mokré zrno a s pěstováním hrachu na senáž. Pro chov skotu pěstujeme krmné obiloviny,které zpracováváme ve vlastní míchárně jadrných krmiv.

Z tržních plodin můžete u nás koupit jarní ječmen, tritikale, oves a konzumní brambory. Pro semenářské organizace množíme jetel luční, jetel nachový, svazenku, jílek mnohokvětý, kostřavu luční a oves.

Posklizňová linka je vybavena čističkou obilí.
 
 
 

Služby mechanizace

 
Traktorové práce

 • traktory TATRA PHOENIX
  - cisterny na vývoz digestátu
  - sklápěcí návěsy
  - návěs s posuvným dnem
 • traktory JOHN DEERE a FENDT
  - práce v dopravě
  ... Zjistit více
 
 
 
 
Ke stažení:
PRV VIKA

 
 
 

Kontaktní údaje

 
 
Ředitel společnosti
Ing. Jiří Majvald

tel.: +420 731 449 731
e-mail: majvald@vikakamenicna.cz

Zootechnik
Vlastimil Fogl

tel.: +420 731 449 730
e-mail: zootechnik@vikakamenicna.cz

Agronom
Ing. Pavla Hajzlerová

tel.: +420 734 131 669
e-mail: agronom@vikakamenicna.cz

Mechanizátor
Miloslav Brožovský

tel.: +420 731 449 733
e-mail: mechanizator@vikakamenicna.cz
 
 
 
Ekonom
Bc. Romana Barvínková

tel.: +420 731 421 672
e-mail: ekonom@vikakamenicna.cz

Vedoucí bramborárny
Jaroslava Kalousová

tel.: +420 733 115 722
e-mail: bramborarna@vikakamenicna.cz

Účetní
Zuzana Aulichová - fakturace
Petra Veverková - mzdová účetní

tel.: +420 731 449 735
e-mail: vika@vikakamenicna.cz

Evidence pozemků
Eva Beranová

tel.: +420 731 421 672
e-mail: beranova@vikakamenicna.cz

 
 
 
 
 
 

Kontaktní formulář