VIKA Kameničná a.s.
 
 
 
Zavolejte nám
+420 731 449 735
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIKA KAMENIČNÁ a.s.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIKA Kameničná a.s. zahájila v roce 2017 realizaci projektu s podporou PRV (Programu rozvoje venkova) s názvem a cílem:

Název projektu – Investice do ŽV
Cílem projektu je investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odrůda: Adéla
Typ: Přílohová
 
 
 
Odrůda: Princess
Typ: Salátová
 
 
 
Odrůda: Marabel
Typ: Salátová
 
 
 
Odrůda: Dali
Typ: Salátová
 
 
 
Odrůda: Rosara
Typ: Salátová
 
 
 
 
 
 
 
 

Více informací poskytne vedoucí střediska bramborárna paní Kalousová na telefonním čísle:
733 115 722.

 
 
 
 
 
 
 
 
Pěstujeme brambory s příběhem, každá odrůda má individuální péči. Dobu, po kterou zůstává na poli a dokonce i skladovací nároky. Každá odrůda nese vlastní jméno, podle kterého ji můžete poznat. Věříme jestliže znáte nebo ne celý proces produkce, toto video pro Vás bude určitě zajímavé.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O společnosti

 
 
 
VIKA Kameničná a.s. vznikla 30.6.1996 transformací Zemědělského družstva Kameničná.
Podniká především v zemědělské prvovýrobě a v současnosti hospodaří na 1300 ha zemědělské půdy, z toho je 750 hektarů orné půdy a 550 hektarů trvalých travních porostů. Společnost má 52 stálých zaměstnanců.

VIKA Kameničná a.s. se nachází v oblasti Žamberecké vrchoviny,na katastru obcí Kameničná, Helvíkovice, Žamberk, Dlouhoňovice. Nejvyšší nadmořská výška činí 520 m, nejnižší 380 m. Zemědělská půda zájmového území je téměř úplně ohraničena lesy.

Roční úhrn srážek se pohybuje kolem 830 mm,ve vegetačním období 492 mm.Průměrná roční teplota vzduchu je 6,6 C. Délka vegetačního období je 151 dní. Půdy jsou tvořeny výhradně opukami a slínovci, proto jsou jilovitohlinité a jílové, náchylné k přemokření.

Rostlinná výroba je zaměřena především na zajištění krmivové základny. Pěstuje zejména tyto plodiny: obiloviny 200 ha, brambory konzumní 15 ha, silážní kukuřici 200 ha, ostropestřec 65 ha a pícniny na orné půdě 200 ha.
V živočišné výrobě se společnost specializuje na chov dojnic 330 ks s uzavřeným obratem stáda.
Společnost je hlavním dodavatelem objemných krmiv pro bioplynovou stanici společnosti Kavema s.r.o.
V rámci svých možností poskytuje služby zemědělskou technikou při sklizni obilovin, kukuřice na siláž, dopravě, rozmetání hnoje, vyvážení digestátu a kejdy včetně aplikace kejdovačem.
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Obchod

 
 

Živočišná výroba

 
Nabízíme:
 • telata
 • zástav. býci
 • dojnice


Kontakt:
Zootechnik - Vlastimil Fogl

tel: +420 731 449 730
mail: zootechnik@vikakamenicna.cz
 
 
 

Rostlinná výroba

 
Nabízíme:
 • obiloviny
 • travní semena
 • řepku
 • hrách
 • pelušku

Kontakt:
Agronom - Ing. Jana Kratochvílová
tel: +420 731 449 736 Zjistit více
 
 
 

Služby mechanizace

 
Cena dohodou!

Kontakt:
Mechanizátor - Miloslav Brožovský

tel.: +420 731 449 733
e-mail: mechanizator@vikakamenicna.cz

Nabídka služeb Zjistit více
 
 
 
 

Zaměření

 
 

Živočišná výroba

 
chov dojnic
 
Chov krav českého strakatého plemene je zaměřen na kombinovanou produkci mléka a masa.

Na fotografii je kráva CZ 210229 953 (o. SAL-073 Argen), která získala 1.místo v kategorii starší krávy v soutěži Orlický pohár 2012.

Krávy jsou ve volném ustájení na farmě Kněžství v průměrném počtu 330 ks. ... Zjistit více
 
 
 

Rostlinná výroba

 
Činnost rostlinné výroby je daná podhorskou oblastí a dělí se na:

 • zajištění objemných a jadrných krmiv pro živočišnou výrobu
 • výroba vstupních surovin pro bioplynovou stanici společnosti Kavema s.r.o.
 • pěstování tržních plodin
 • množení osiv pro osivářské firmy
 • pěstování konzumních brambor
 • posklizňová úprava zrnin

Rostlinná výroba se především zabývá produkcí objemných krmiv, které jsou základem chovu skotu. Dobré zkušenosti máme s pěstováním kukuřice na siláž a mokré zrno a s pěstováním hrachu na senáž. Pro chov skotu pěstujeme krmné obiloviny,které zpracováváme ve vlastní míchárně jadrných krmiv.

Z tržních plodin můžete u nás koupit jarní ječmen, tritikale, oves a konzumní brambory. Pro semenářské organizace množíme jetel luční, jetel nachový, svazenku, jílek mnohokvětý, kostřavu luční a oves.

Posklizňová linka je vybavena čističkou obilí.
 
 
 

Služby mechanizace

 
Traktorové práce

 • traktory TATRA PHOENIX
  - cisterny na vývoz digestátu
  - sklápěcí návěsy
  - návěs s posuvným dnem
 • traktory JOHN DEERE a FENDT
  - práce v dopravě
  ... Zjistit více
 
 
 
 
Ke stažení:
PRV VIKA

 
 
 

Kontaktní údaje

 
 
Ředitel společnosti
Ing. Jiří Majvald

tel.: +420 731 449 731
e-mail: majvald@vikakamenicna.cz

Zootechnik
Vlastimil Fogl

tel.: +420 731 449 730
e-mail: zootechnik@vikakamenicna.cz

Agronom
Ing. Jana Kratochvílová

tel.: +420 731 449 736
e-mail: kratochvilova@vikakamenicna.cz

Mechanizátor
Miloslav Brožovský

tel.: +420 731 449 733
e-mail: mechanizator@vikakamenicna.cz
 
 
 
Ekonom
Bc. Romana Barvínková

tel.: +420 731 421 672
e-mail: ekonom@vikakamenicna.cz

Vedoucí bramborárny
Jaroslava Kalousová

tel.: +420 733 115 722
e-mail: bramborarna@vikakamenicna.cz

Účetní
Zuzana Aulichová - fakturace
Petra Veverková - mzdová účetní

tel.: +420 731 449 735
e-mail: vika@vikakamenicna.cz

Evidence pozemků
Eva Beranová

tel.: +420 731 421 672
e-mail: beranova@vikakamenicna.cz

 
 
 
 
 
 

Kontaktní formulář